tài liệu quang hình 11

tài liệu quang hình 11

<object height=’600′ width=’628′ align=’middle’ codebase=’http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0′ classid=’clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000′><param value=” name=’FlashVars’><param value=’http://media.gox.vn/edu/document/swf/2/giaolangtoi19072011041148964.swf’ name=’movie’><param value=’high’ name=’quality’><param value=’always’ name=’allowScriptAccess’><param value=’transparent’ name=’wmode’><embed height=’600′ width=’635′ align=’middle’ flashvars=” pluginspage=’http://www.macromedia.com/go/getflashplayer’ wmode=’transparent’ allowscriptaccess=’always’ type=’application/x-shockwave-flash’ quality=’high’ src=’http://media.gox.vn/edu/document/swf/2/giaolangtoi19072011041148964.swf’></object>

BT trắc nghiệm chương 4 – VL 11

BT trắc nghiệm chương 4 – VL 11

http://hanhatsi.vatly.net/files/2012/01/bt-trac-nghiem-chuong-4.pdf

Chào cả nhà!

Mới mẻ quá đi!

Chào tất cả mọi người!

Xin chào đến với Mạng Vật Lý. Đây là bài mẫu, bạn có thể xóa nó và bắt đầu viết bài mới cho trang của mình.